بررسی ژئوشیمی و کانی شناسی سنگ نمک و نحوه پیدایش آن

بررسی ژئوشیمی و کانی شناسی سنگ نمک و نحوه پیدایش آن

کارنسارهای نمک
معادن نمکی ایران
کانی شناسی نمک
گنبدهای نمکی در ایران
دانلود پایان نامه نمک
بررسی ژئوشیمی و کانی شناسی سنگ نمک و مدلهای پیدایش آن
دانلود پایان نامه معدن
دانلود پایان نامه مهندسی معدن

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته معدن

بررسی ژئوشیمی و کانی شناسی سنگ نمک و نحوه پیدایش آن 

 

مقدمه:

واژه‌ انگلیسی‌ نمك‌ (Salt) است‌ كه‌ از كلمه‌ لاتین‌ Sal مشتق‌ شده‌ و هالیت‌ نیز ازهالوس‌ كه‌ به‌ زبان‌ یونانی‌ به‌ معنای‌ دریا است‌، گرفته‌ شده‌ است‌. نمك‌ از زمان‌های‌ خیلی‌دور مورد استفاده‌ انسان‌ بوده‌ چنانكه‌ از حدود 3000 سال‌ پیش‌ از میلاد چینی‌ها نمك‌ رامورد شناسایی‌ قرار داده‌ بودند.آیا می‌توان‌ چیزی‌ را بدون‌ نمك‌ خورد؟ این‌ جمله‌ اولین‌ گزارش‌ مكتوب‌ در موردنمك‌ است‌ كه‌ در حود 2250 سال‌ پیش‌ از میلاد در كتاب‌ حرفه‌ها (Job) آمده‌ است‌. این‌ كه‌بشر دقیقاً چه‌ زمانی‌ از نمك‌ برای‌ اولین‌ بار استفاده‌ كرده‌ و یا پی‌ به‌ نیاز خود به‌ نمك‌ برده‌،مشخص‌ نیست‌. نیاكان‌ ما احتمالاً مجذوب‌ درخشندگی‌ و جلای‌ نمك‌های‌ موجود درسواحل‌ دریاچه‌ها یا كرانه‌های‌ ساحلی‌ شده‌ و بعد تحت‌ تأثیر طعم‌ آن‌ قرار گرفته‌ و بزودی‌دانستند كه‌ جویدن‌ قطعه‌ای‌ بزرگ‌ از نمك‌ ممكن‌ است‌ سبب‌ بیماری‌ آنها شده‌ اما طعم‌ غذا بامقدار كمی‌ از آن‌ خیلی‌ بهتر می‌شود.

 

نمك‌ در عصر حجر به‌ عنوان‌ شیئی‌ جهت‌ مبادله‌ كالا مورد استفاده‌ قرار می‌گرفته‌است‌ و جاده‌ نمك‌ در دنیای‌ قدیم‌ از هند به‌ بحرالمیت‌ كشیده‌ شده‌ بود. علاوه‌ بر آن‌ نمك‌ درگذشته‌ وسیله‌ پرداخت‌ حقوق  نیز بوده‌ چنان‌ كه‌ بخشی‌ از حقوق  سربازان‌ سزار (Caesar)به‌ صورت‌ نمك‌ پرداخت‌ می‌شده‌ است‌.در زمان‌های‌ قدیم‌ نمك‌ در مراسم‌ مذهبی‌ هم‌ نقش‌ داشته‌، كشتی‌ گیران‌ سامو ژاپن‌در حال‌ حاضر هم‌ پیش‌ از شروع‌ مسابقه‌ با ریختن‌ مشتی‌ نمك‌ به‌ درون‌ رینگ‌ مسابقه‌،درنظر خود ارواح‌ خبیثه‌ را دفع‌ می‌كنند.سفیدپوستان‌ قاره‌ آمریكا نخستین‌ تلاش‌ها را در تولید نمك‌ در سال‌ 1614 میلادی‌انجام‌ داده‌اند وی‌ اولین‌ تولید تجاری‌ آن‌ در سال‌ 1753 میلادی‌ و از لیسه‌ گاه‌های‌ نمكی‌(Licks) كاناوا (Kanawha) بوده‌ است‌.هندی‌ها پیش‌ از آمریكائی‌ها نمك‌ را از چشمه‌های‌ نمك‌ ساز بدست‌ می‌آورده‌اند.اولین‌ استخراج‌ نمك‌ از گنبد نمكی‌ جزیره‌ اوری‌ (Avery) و به‌ سال‌ 1862 میلادی‌ صورت‌گرفته‌ است‌.نمك‌ در ایران‌ شاید از شش‌ هزار سال‌ قبل‌ از میلاد مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ باشد،از زمان‌ استقرار آریایی‌ها نمك‌ در ایران‌ مصرف‌ می‌شده‌ است‌. در دوره‌های‌ بعد در كتب‌مورخین‌ یونانی‌ (مثلاً هرودوت‌) به‌ معادن‌ نمك‌ ایران‌ اشاره‌ شده‌ است‌. 

 

 نمك‌ و موارد استفاده‌ آن‌

نمك‌ از ضرورتی‌ترین‌ چاشنی‌های‌ غذا است‌. در طی‌ یك‌ سال‌ بطور متوسط‌ هرشخص‌ بین‌ 7 الی‌ 9 كیلوگرم‌ نمك‌ مصرف‌ می‌كند. در صنایع‌ شیمیایی‌ برای‌ تهیه‌ سودسوزآور، اسید كلریدریك‌، سدیم‌، كربنات‌ سدیم‌، كلر و… در متالوژی‌، لعاب‌ شیشه‌،نشاسته‌، منسوجات‌ نازك‌، به‌ عنوان‌ ضدیخ‌ جاده‌ها و در دباغی‌ و نیز صنایع‌ غذایی‌ (جهت‌حفظ‌ آنها) كاربرد دارد.

در آمریكا بیش‌ از 39 میلیون‌ تن‌ نمك‌ تولید می‌شود كه‌ 23 میلیون‌ تن‌ آن‌ با به‌ عبارت‌دیگر 58 درصد آن‌ در صنایع‌ شیمیایی‌ برای‌ تولید كلر، سدیم‌، سود سوزآور، اسیدكلریدریك‌ و 30 ماده‌ شیمیایی‌ دیگر بكار می‌رود كه‌ در واقع‌ این‌ مواد در تهیه‌ حدود 14000محصول‌ شیمیایی‌ دیگر نقش‌ اساسی‌ دارد كه‌ از صابون‌ و انواع‌ پاك‌ كننده‌ها تا B,H.C ,D.D.T تتراكلروركربن‌ و غیره‌ تغییر می‌كند.

 

 

 

کلمات کلیدی:

کارنسارهای نمک

معادن نمکی ایران

کانی شناسی نمک

گنبدهای نمکی در ایران

 

 

 

فهرست مطالب

الف : کلیاتی درمورد نمکها

 تاریخچه نمک

 نمک وموارد استفاده آن  

 پراکندگی و  مقدار تولید نمک درجهان

 

ب: ژئو شیمی و کانی شناسی

 ژئوشیمی

 کانی شناسی نمکی  (‌هالیت )

 کانی های همراه  هالیت

 فرایندهای بعد  از رسوبگذاری

پ: شرایط ومحیط  تشکیل هالیت  

 شرایط تشکیل هالیت

 محیط تشکیل نمک  (‌هالیت )

 ذخایر تبخیری  قدیمی و محیط تشکیل آن

 موقعیت های  مناسب برای رسوب تبخیری ها

 سبخا

 محیط های دریایی

 نمک های غول آسا چگونه بوجود  آمدهاند ؟

 

ث:انواع ژنتیکی کارنسارها نمک

 اقیانوس ها ودریاها

 دریاچه ها

  آبهای زیر زمینی  (‌شورابه ها )

 حوضه های دریاچه ای نوع  پلایا

 نهشته های نمک  لایه ای

 گنبدهای نمکی  

 کانی های همراه  گنبدهای نمکی  

 پدیده دگرگونی  در گنبدهای نمکی

 چگونگی حرکت در  گنبدهای نمکی  

 

ج)‌برخی از مدلهای پیدایش ذخایر  تبخیری

 مدل یا تئوری   حوضه های دارای سد (Ochsenius , ))

 مدل دریاچه ای والتر ( )

 مدل تبخیرهای آب های عمیق (Schmalz , )

 تئوری یا مدل  حوضه خشک  شده (Hus, )

 مدل حوضه خشک شده در درون مدل  استاتیک

 مدل ولکانوژنیک نهشته های تبخیری

آثار ومعادن  نمک ایران در دورانهای مختلف زمین شناسی

 نمك های پركامبرین پسین در زون زاگرس

 گنبدهای نمكی استان هرمزگان

 گنبد نمكی قشم

 گنبد نمكی سیاهو

 گنبد نمكی گچین

 نمك های ژوراسیك فوقانی

 آثار و گنبدهای نمكی استان كرمان

 گنبد نمكی علی آباد

 گنبد نمكی اسماعیل آباد

 نمك آبی راین

 نمك آبی كویر لوت شهداد

 نمك آبی نوق

 نمك های ائوسن در زون ایران مركزی

 زمین شناسی حوضه كلوت (شمال خاوری اردكان)

 برخی از معادن و آثار نمكی اردكان یزد

 گنبدهای نمكی حوضه یزد

الفمعدن متروكه نمك حاجی آباد

بمعدن متروكه نمك رستاق یزد

جكانال نمك عقدا

 نمك های ائوالیگوسن

 نمك های ترسیر در زون ایران مركزی

 آثار و ذخایر نمكی ترسیر استان سمنان

 خلاصه ای از زمین شناسی استان سمنان

 اندیس ها و معادن نمك در منطقه گرمسارایوانكی

الفمعدن كوه نمك

بمعدن تخت رستم

جمعدن سردره

دمعدن سیالك

هبرونزدهای نمكی باختر و جنوب باختری گرمسار

وبرونزدهای نمكی باختر كوه كلرز (شمال باختری گرمسار)

زمعدن راه راهك

حمعدن كرند

طمعدن ناروبنه

ی معدن بنه كوه

كمعدن رودخانه شور

 اندیس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار

الفمعدن گزوشك

بمعدن چاه غلغل

جمعدن شهر آباد

دمعدن حسین آباد ده نمك

هبرونزدهای نمكی لاسگرد دشت

ونمك های محدوده سرخه

زمعدن لاهورد

حبرونزدهای نمكی نمكان

 اندیس ها و معادن نمك محدوده میامی

 آثار و ذخایر نمك ترسیر استان خراسان

 زمین شناسی استان خراسان

 معادن و آثار نمكی استان خراسان

معدن نمكی آبقوی

معدن نمك عمارلو

معدن نمك حصار یزدان

معدن نمك سلطان آباد

معدن نمك غار

معدن نمك اسلام قلعه

كالشور سبزوار

معدن نمك آبی گدار خماری

نمك زار سبزوار

نمك آبی جاجرم

 ذخایر یا آثار نمكی میوسن

 خلاصه ای از زمین شناسی زاگرس طی نئوژن

الفآثار نمكی استان لرستان

نمك چل قادی (سفید دشت)

مظهر معدن نمكی چالكل

نمك چم چیر (امیر آباد)

مظهر معدنی نمك بابا بهرام

 آثار و معادن نمك زون ایران مركزی در میوسن

 خلاصه ای از زمین شناسی ایران مركزی در میوسن

الفگنبدها یا معادن نمك محدوده قم

زمین شناسی نواحی قم در نئوژن و كواترنر

گنبد نمكی قم یا كوه نمك

گنبد نمكی یزدان

گنبد نمكی آخ

گنبد نمكی شیخ حاجی

 خلاصه ای از زمین شناسی استان تهران در ترسیر و كواترنر

 آثار و معادن نمك زون البرز در میوسن

 خلاصه ای از زمین شناسی زون البرز در میوسن

 گنبد ها یا آثار نمك در استان آذربایجان

خلاصه ای از زمین شناسی آذربایجان

گنبد نمك مزرعه

گنبد نمكی ایوند

گنبد نمكی سار

گنبد نمكی ترب

گنبد نمكی منور

گنبد نمكی شوره دره

گنبد نمك قره آغاج تبریز

گنبد نمك تازه كند

گنبد نمك نهند

گنبد نمكی داش اسپیران

گنبد نمكی خواجه

گنبد نمكی چوپانلو (دوزلاخ)

گنبد نمكی قزلجه

معدن نمك هریس

معدن نمك قاپولوق

گنبدهای نمكی اواوغلی

گنبد نمكی خاك مردان

گنبد نمكی قلیچ تپه

گنبد نمكی زنجیره

گنبد نمك امیر بیك

گنبد نمكی شعبانلو

گنبد نمكی كشك سرای

معدن نمك مامان

 معادن و آثار نمك استان زنجان

معدن نمك خرم آباد(جبا)

معدن نمك زهستر آباد

مظهر نمك گنبد

مظهر نمك گچی قشلاق

نمك آبی و نمك سنگی ردوبار الموت (گرما رود سفلی)

مظهر نمك طالقان

 نمك های پلیوسن

 نهشته های نمكی كویر (هولوسن تا كنون)

 پلایاهای خور

 مرداب یا باتلاق گاو خونی

 چگونگی تشكیل نمك در مرداب گاو خونی

 نمك های عهد حاضر

 دریاچه های شور ایران

الفدریاچه ارومیه

ب دریاچه نمك

جدریاچه حوض سلطان

ددریاچه بختگان

ه دریاچه مهارلو

 دریاچه شورابیل اردبیل  

منابع

نارسایی هیجانی در روانشناسی

نارسایی هیجانی در روانشناسی کلمات کلیدی : نارسایی هیجانی تورنتو نارسایی هیجانی مقاله نارسایی هیجانی پژوهش تعریف نارسایی هیجانی تحقیق کامل نارسایی هیجانی نارسایی هیجانی و سبک های دفاعی رفتن به سایت اصلی نارسایی هیجانی عبارت است از آشفتگی در…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش طلاق عاطفی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش طلاق عاطفی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه طلاق عاطفی مبانی نظری طلاق عاطفی پیشینه تحقیق طلاق عاطفی پیشینه تحقیق در مورد طلاق عاطفی پیشینه داخلی طلاق عاطفی پیشینه خارجی طلاق عاطفی پیشینه پژوهش…

پیشینه تجربی و ادبیات نظری خودپنداره تحصیلی

پیشینه تجربی و ادبیات نظری خودپنداره تحصیلی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه خودپنداره تحصیلی مبانی نظری خودپنداره تحصیلی پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی پیشینه داخلی خودپنداره تحصیلی پیشینه خارجی خودپنداره تحصیلی پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی پیشینه نظری خودپنداره تحصیلی…

نمودار های OPC،F.P.C و BOM مبلمان استیل

نمودار های OPC،F.P.C و BOM مبلمان استیل نمودار فرآیند جریان fpc مبلمان استیل نمودار فرایند عملیات opc مبلمان استیل فرآیند FPC ساخت مبلمان استیل نمودار های BOM مبلمان استیل نمودار های OPC،FPC و BOM مبلمان استیل نمودار های فرآیندی نمودار…

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده پرسشنامه رفتار مصرف کننده پرسشنامه رفتار خریدار پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار خریدار پرسشنامه قصد خرید مشتریان پرسشنامه قصد خرید مصرف کننده رفتن به سایت اصلی…

پکیج کسب درآمد از اینترنت به سبک شاه کلید

پکیج کسب درآمد از اینترنت به سبک شاه کلید کلمات کلیدی : کسب درآمد از اینترنت کسب درآمد از اینترنت شاه کلید بسته ویژه کسب درآمد از اینترنت رفتن به سایت اصلی پکیج جدید کسب درآمد از اینترنت شاه کلید…

طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساوی‌های ماتریس خطی

طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساوی‌های ماتریس خطی سیستم های قدرت نابرابری ماتریس خطی پایداری سیستم قدرت نوسانگر با بسامد وردش‌پذیر طراحی پایدار كننده های مقاوم طراحی سیستم قدرت به کمک رایانه طراحی پایدارساز مقاوم…

پاورپوینت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت دکتر رهنمای رودپشتی

پاورپوینت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت دکتر رهنمای رودپشتی کلمات کلیدی : پاورپوینت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت دکتر رهنمای رودپشتی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت دکتر رهنمای رودپشتی محیط پویا، تغییرات در کسب و…

بررسی رفتار و عملکرد اعضا و اتصالات سازه های فولادی تحت اثر بارهای رفت و برگشت

بررسی رفتار و عملکرد اعضا و اتصالات سازه های فولادی تحت اثر بارهای رفت و برگشت سازه های فولادی طراحی لرزه ای سازه ها بارهای رفت و برگشت در سازه دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران عملکرد اتصالات سازه…

شناخت و بررسی رفتارهای آبراهه ای در حوضه شهری

شناخت و بررسی رفتارهای آبراهه ای در حوضه شهری توسعه شهری آبراهه های مخاطره آمیز مخاطرات سکونتگاههای شهری برآورد مخاطرات ژئومورفولوژیکی آبراهه شناخت و بررسی رفتارهای آبراهه ای در حوضه شهری دانلود پایان نامه رشته جغرافیا رفتن به سایت اصلی…

برش لیزری اجسام

برش لیزری اجسام دانلود مقاله پرتو لیزری دانلود مقاله اشعه لیزر دانلود مقاله برش لیزری اجسام دانلود مقالات رشته برق برش مواد با اشعه لیزر برش لیزری اجسام رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته برق برش لیزری اجسام    …

پروپوزال ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتی

پروپوزال ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتی سبکهای مدیریت تیپ‌های شخصیتی سبک های مدیریت لیکرت سبک مدیریت مشارکتی پروپوزال تیپ‌های شخصیتی پروپوزال سبک های مدیریت لیکرت پروپوزال سبک مدیریت مشارکتی ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی و سبک مدیریت رفتن…

پاورپوینت طرح و ساخت منبع تغذيه

پاورپوینت طرح و ساخت منبع تغذيه پاورپوینت طرح و ساخت منبع تغذيه اجزای منبع تغذیه مراحل تبدیل ولتاژ AC به DC عبور از ترانسفورمر یکسو سازی یکسوساز نیم موج : 1 دیود یکسو ساز نیم موج غیر ایده آل یکسو…

بررسی رفتار عوارض توپوگرافی دره های خالی تحت امواج لرزه ای

بررسی رفتار عوارض توپوگرافی دره های خالی تحت امواج لرزه ای دره های دوبعدی امواج قائم درون صفحه رفتار لرزه ای دره های دوبعدی تحلیل دینامیکی عوارض توپوگرافیک دوبعدی بررسی رفتار عوارض توپوگرافی دره های خالی تحت امواج لرزه ای…

انقلاب اسلامی ایران و تحولات بعد از پیروزی انقلاب

انقلاب اسلامی ایران و تحولات بعد از پیروزی انقلاب بهمن ماه 1357 انقلاب اسلامی ایران تحولات بعد از پیروزی انقلاب دانلود پایان نامه رشته تاریخ انقلاب اسلامی ایران و تحولات بعد از پیروزی انقلاب دانلود پایان نامه تاریخ دانلود پایان…

مسیریابی ربات های متحرک بر مبنای ANT COLONY

مسیریابی ربات های متحرک بر مبنای ANT COLONY مسیریابی ربات مسیریابی بهینه کلونی مورچه ها ربات متحرک ant colony رفتن به سایت اصلی

رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پایان نامه خودکارآمدی تحصیلی دانلود پایان نامه خودکارآمدی پایان نامه اهمال کاری پایان نامه اهمال کاری تحصیلی تاثیر خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان رابطه خودکارآمدی…

پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی

پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه رغبت شغلی پرسشنامه رغبت شغلی هالند پرسشنامه رغبت سنج شغلی هالند پرسشنامه رغبت سنجی شغلی پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند پرسشنامه رغبت سنج شغلی…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش داده کاوی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش داده کاوی مبانی نظری داده کاوی دانلود مبانی نظری داده کاوی پیشینه تحقیق داده کاوی ادبیات نظری داده کاوی فصل دوم پایان نامه داده کاوی مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی ادبیات و مبانی…

پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی

پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی کلمات کلیدی : پروپوزال داده کاوی پروپوزال آماده داده کاوی دانلود پروپوزال داده کاوی خرید پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار پروپوزال داده کاوی در پیش بینی خطای نرم افزار پروپوزال…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری و كارایی 22 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری و كارایی 22 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری بهره وری پیشینه تحقیق بهره وری مبانی نظری كارایی پیشینه تحقیق كارایی مبانی نظری بهره وری و كارایی پیشینه تحقیق بهره وری و كارایی…

تحلیل و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شهر قم

تحلیل و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شهر قم کلمات کلیدی : سکونتگاه های غیررسمی پایان نامه اسکان غیر رسمی پایان نامه سکونتگاه های غیررسمی ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشینی علل…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فن بازار 94 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فن بازار 94 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری فن بازار ادبیات نظری فن بازار چارچوب نظری فن بازار فصل دوم پایان نامه فن بازار دانلود مبانی نظری فن بازار پیشینه فن بازار پیشینه تحقیق…

ارکان، آثار و اوصاف حقوقی معاملات با حق استرداد و وجوه افتراق و تشابه آن با مفاهیم مشابه

ارکان، آثار و اوصاف حقوقی معاملات با حق استرداد و وجوه افتراق و تشابه آن با مفاهیم مشابه پایان نامه معاملات با حق استرداد ماهیت معاملات با حق استرداد ارکان معاملات با حق استرداد آثار معامله با حق استرداد اوصاف…

کدهای اخلاق در پژوهش

کدهای اخلاق در پژوهش اخلاق در پژوهش کدهای اخلاق در پژوهش مقاله اخلاق در پژوهش اهمیت اخلاق در پژوهش سایت اخلاق پزشکی اخلاق در پژوهش pdf کد اخلاق مقاله ملاحظات اخلاقی در انجام پژوهش کاربرد اخلاق در پژوهش چیست تاریخچه…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *